Senast publicerat 24-05-2022 10:03

Punkt i protokollet PR 150/2021 rd Plenum Måndag 13.12.2021 kl. 14.00—15.26

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, 40 och 58 § i gruvlagen och 23 § i kärnenergilagen

Regeringens propositionRP 169/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 38/2021 rd
Andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. — Debatt, ledamot Grahn-Laasonen. 

Debatt
15.09 
Sanni Grahn-Laasonen kok :

Kiitos, arvoisa puhemies! Kokoomuksen valiokuntaryhmän mielestä on kovin valitettavaa, että hallitus on luvannut komissiolle lainmuutoksen eikä pyrkinyt selvittämään, miten Suomessa voimassa oleva oikeus täyttää yva-direktiivin vaatimukset ja miten ne voitaisiin toteuttaa toisella tavalla ja paremmin. 

Meitä huolettaa Suomen hidas luvitusjärjestelmä. Tuoreiden selvitystenkin mukaan Suomessa on jopa yli 3 miljardin euron edestä erilaisia investointeja lupaputkessa jumissa odottamassa käsittelyä. Kun niitä investointeja kipeästi kaivattaisiin muun muassa vihreän siirtymän varmistamiseksi, tähän Suomella ei ole varaa. 

Teimme vastalauseen, jossa esitämme perusteluihin tekstilisäystä. Kannamme siinä huolen muun muassa siitä, että valitusoikeuden laajennus, joka on tässä kemikaaliturvallisuuslaissa, tulee pidentämään yva-velvollisten investointien luvituksen kokonaisaikaa, ja toivomme, että tämä huoli luvituksesta ja sen hitaista prosesseista Suomessa otetaan vakavasti. Näin ollen teen vastalauseen mukaisen muutosehdotuksen. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Kauma. 

15.11 
Pia Kauma kok :

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Grahn-Laasosen esitystä. 

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.