Senast publicerat 24-05-2022 10:09

Punkt i protokollet PR 150/2021 rd Plenum Måndag 13.12.2021 kl. 14.00—15.26

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till samarbetslag och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 159/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 18/2021 rd
Andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 8 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. — Debatt, ledamot Myllykoski. 

Debatt
15.15 
Jari Myllykoski vas :

Arvoisa rouva puhemies! Nyt täällä on hieman hiljaisempaa kuin viime kerralla, kun tämä oli ensimmäisessä käsittelyssä, mutta siinä yhteydessä kovasti tuotiin myös kokoomuksen puolelta kritiikkiä tähän ja siihen, että tämä henkilöstömäärä, joka velvoittaa näiden yt-lain mukaisten vuoropuhelujen järjestämistä yrityksissä, on 35. Tähän halusin vielä varmuudeksi sanoa, että tämän ehdotetun uuden yhteistoiminnan 6 §:n mukaan vuoropuhelulla tarkoitetaan työnantajan ja henkilöstön edustajien välistä asioiden käsittelyä, jolla edistetään riittävää ja oikea-aikaista tiedonkulkua työnantajan ja henkilöstön välillä sekä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia asioissa, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan tai asemaansa yrityksessä. Vuoropuhelun jatkuvuus toteutuu siten, että vuoropuheluja on lähtökohtaisesti järjestettävä vähintään neljännesvuosittain. Se voi tuntua hallinnolliselta taakalta ja byrokratian lisäämiseltä, mutta uskon, että niissä yrityksissä, joissa todella tähän vuorovaikutukseen ja vuoropuheluun kiinnitetään huomiota, on myös työnantajilla mahdollisuus saada oma hyötynsä vuoropuhelusta työntekijöiden kanssa. — Kiitos. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände lagförslag 1—36 i proposition RP 159/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.