Senast publicerat 17-01-2023 17:27

Punkt i protokollet PR 150/2022 rd Plenum Tisdag 17.1.2023 kl. 13.59—16.52

12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s marknadskontrollförordning inom vissa produktsektorer

Regeringens propositionRP 195/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 34/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.1.2023.