Senast publicerat 17-01-2023 17:27

Punkt i protokollet PR 150/2022 rd Plenum Tisdag 17.1.2023 kl. 13.59—16.52

13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av postlagen

Regeringens propositionRP 58/2022 rd
Utskottets betänkandeKoUB 22/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.1.2023.