Senast publicerat 06-06-2021 11:01

Punkt i protokollet PR 151/2020 rd Plenum Onsdag 25.11.2020 kl. 14.00—22.01

16.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 12 kap. i strafflagen

LagmotionLM 19/2020 rdMikko Kärnä cent 
Remissdebatt
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 16 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 

Debatt
19.55 
Mikko Kärnä kesk 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa herra puhemies! Helsingin Sanomat julkaisi 29.9.2019 printtilehdessään Kiinan kansantasavallan maksaman mainoksen. Tässä mainoksessa Kiinan valtio levitti selkeästi todennettavaa disinformaatiota Hongkongin tilanteesta ja väkivaltaisuuksista. Mainoksessa väitettiin, että Hongkongissa tilanne pyritään ratkaisemaan väkivallattomasti, vaikka samaisena päivänä poliisi käytti kumiluoteja, kyynelkaasua ja vesitykkejä mielenosoittajia vastaan. Erityisen korniksi tilanteen tekee se, että samalla Hongkongin Kiinan kansantasavallan ohjauksessa olevat poliisivoimat pahoinpitelivät myös median edustajia tuolla alueella. 

Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Kaius Niemi puolusti mainoksen julkaisua vetoamalla tarkemmin määrittelemättömään ”mainonnan sananvapauteen” sekä kauppakamarin ja Mainonnan eettisen neuvoston ohjeisiin, joilla ei ole mitään tekemistä kaupallisen median oman harkintakyvyn, liiketoimintapäätösten, sananvapauden tai vieraan valtion poliittisen propagandan kanssa. Tämä Helsingin Sanomien linjaus on mielestäni huolestuttava, sillä täällä Suomessa on puhuttu vuosikaudet Venäjän mahdollisesta informaatio- ja hybridivaikuttamisesta. On erittäin hämmentävää, että tämä ensimmäinen Suomen joukkotiedotusvälineissä tapahtuva hybridioperaatio toteutettiin Kiinan toimesta ja vieläpä maamme suurimmassa päivälehdessä. Mikäli Helsingin Sanomien kynnys lähteä mukaan tällaiseen operaatioon on näinkin matala, millainen tuo kynnys sitten voi olla muissa joukkotiedotusvälineissä? Pahimmillaan se voi olla hyvinkin matala. 

Arvoisa puhemies! Suomessa on pikkuhiljaa havahduttu ja varauduttu erilaiseen informaatio- ja hybridivaikuttamiseen. Tämän osoittaa sosiaalisen median reaktio Helsingin Sanomien julkaisuun. Mielestäni on kuitenkin selvää, että tämän tapauksen myötä meillä on tarvetta lainsäädännölle, joka kriminalisoi tällaisen toiminnan joukkotiedotusvälineiksi luokiteltavilta medioilta. Mielestäni Suomella ei ole varaa olla maa, jossa mikä tahansa vieras valta voi saada oman poliittisen propagandaviestinsä joukkotiedotusvälineitten jauhettavaksi. On kyse kansallisesta turvallisuudesta ja kansalaisten luottamuksesta joukkotiedotusvälineiden puolueettomuuteen. 

Arvoisa herra puhemies! Tämän perusteella olen lakialoitteessani esittänyt, että rikoslain 12 lukua muutetaan siten, että maanpetosrikosten alle lisätään pykälä Harhaanjohtavan tiedon levittäminen vieraan valtion toimeksiannosta. Tällaisesta rikoksesta voitaisiin tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Myös yritys määriteltäisiin rangaistavaksi. 

Tämän lakialoitteen esittelyn jälkeen haluan nyt vielä sanoa kollegoille, jotka salissa ovat: Haluan kiittää edustaja Laihoa tästä esimerkistä, jonka te annoitte. Te olette puhunut täällä pöntössä maski päällä, ja myös itse aion puhua täältä pöntöstä tulevaisuudessa maski päällä. Katson niin, että kaikista tärkein asia millä tahansa työpaikalla on työturvallisuus. Meillä on vastuu itsestämme, meillä on vastuu kollegoiden terveydestä, ja me voimme sitä vahvistaa maskia käyttämällä, ja mikäli joku edustaja muka ei kykene maskia tai visiiriä käyttämään, niin kannattaisi mielestäni pysyä poissa salista. — Kiitos. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.