Senast publicerat 14-12-2021 11:51

Punkt i protokollet PR 151/2021 rd Plenum Tisdag 14.12.2021 kl. 10.03

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lotterilagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 135/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 18/2021 rd
Andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 13.12.2021. 

Under debatten har Riikka Purra understödd av Mari Rantanen framställt ett förslag gällande motiven och två förslag till uttalanden i enlighet med reservation 1. Dessutom har Wille Rydman understödd av Heikki Vestman framställt fem förslag till uttalanden i enlighet med reservation 2. 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslag 1—5 i proposition RP 135/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget gällande motiven och förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Riikka Purras förslag gällande motiven ”nej”.
Omröstningsresultat: 87 ja, 31 nej, 22 avstår; 59 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Riikka Purras förslag till uttalande 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 87 ja, 56 nej; 56 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Riikka Purras förslag till uttalande 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 106 ja, 33 nej; 60 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Wille Rydmans förslag till uttalande 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 111 ja, 29 nej, 1 avstår; 58 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Wille Rydmans förslag till uttalande 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 86 ja, 57 nej; 56 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Wille Rydmans förslag till uttalande 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 86 ja, 57 nej; 56 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Wille Rydmans förslag till uttalande 4 ”nej”.
Omröstningsresultat: 86 ja, 57 nej; 56 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Wille Rydmans förslag till uttalande 5 ”nej”.
Omröstningsresultat: 88 ja, 55 nej; 56 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.