Senast publicerat 14-12-2021 12:00

Punkt i protokollet PR 151/2021 rd Plenum Tisdag 14.12.2021 kl. 10.03

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, 40 och 58 § i gruvlagen och 23 § i kärnenergilagen

Regeringens propositionRP 169/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 38/2021 rd
Andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 13.12.2021. 

Under debatten har Sanni Grahn-Laasonen understödd av Pia Kauma framställt ett förslag gällande motiven i enlighet med reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 169/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget gällande motiven som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Sanni Grahn-Laasonens förslag gällande motiven ”nej”.
Omröstningsresultat: 118 ja, 25 nej, 1 avstår; 55 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.