Senast publicerat 18-01-2023 16:36

Punkt i protokollet PR 151/2022 rd Plenum Onsdag 18.1.2023 kl. 14.00—16.28

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s marknadskontrollförordning inom vissa produktsektorer

Regeringens propositionRP 195/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 34/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—5 i proposition RP 195/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.