Punkt i protokollet
PR
152
2018 rd
Plenum
Fredag 1.2.2019 kl. 13.04—13.33
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.2.2019. 
Senast publicerat 1.2.2019 14:24