Senast publicerat 05-06-2021 17:44

Punkt i protokollet PR 152/2018 rd Plenum Fredag 1.2.2019 kl. 13.04—13.33

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare

Regeringens propositionRP 256/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 30/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.2.2019.