Punkt i protokollet
PR
152
2018 rd
Plenum
Fredag 1.2.2019 kl. 13.04—13.33
3
Interpellation om läget i äldreomsorgen
Interpellation
Framställande av interpellation
Talman Paula Risikko
För framställande av en interpellation presenteras nu ärende 3 på dagordningen. Sanna Marin och 89 andra ledamöter har framställt interpellation IP 3/2018 rd om läget i äldreomsorgen. Jag ger nu ordet till den första undertecknaren av interpellationen. 
Sanna Marin läste upp interpellationstexten.  
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras. 
Senast publicerat 30-01-2020 08:54