Senast publicerat 05-06-2021 17:45

Punkt i protokollet PR 152/2018 rd Plenum Fredag 1.2.2019 kl. 13.04—13.33

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fordonsbesiktningsverksamhet och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 86/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 37/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.2.2019.