Senast publicerat 05-06-2021 18:19

Punkt i protokollet PR 153/2018 rd Plenum Tisdag 5.2.2019 kl. 14.04—15.28

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsborgen för likviditetslån till gårdsbruksenheter

Regeringens propositionRP 316/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 21/2018 rd
Andra behandlingen
Andre vice talman Tuula Haatainen
:

Ärende 12 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. 

Debatt
15.26 
Arto Pirttilahti kesk :

Arvoisa rouva puhemies! Lakiehdotuksen tarkoituksena on parantaa maatilojen maksuvalmiutta tilanteessa, jossa maatalouden toimintaympäristö on poikkeuksellisten sääolosuhteitten ja taloudellisen taakan vuoksi heikentynyt. 

Todellakin meillä on kaksi erittäin huonoa satovuotta takana, ja on erinomainen asia, että hallitus on lähtenyt ottamaan tähän otetta, millä tavalla saataisiin heikentyneen taloudellisen tilanteen omaaville maatiloille rahoitusta. Ymmärrän sen myös tästä talousvaliokunnan näkökulmasta, että me olemme kiristäneet paikallispankkien ja yleensäkin pankkisektorin riskirahoitusasioita ja sitä, että on ehkä vaikeampaa saada vielä niistä rahoitusta, jos omat asiat eivät ole kunnossa. On erinomainen asia, että valtio lähtee tässä vaiheessa mukaan tukemaan näitä yrityksiä. 

Tässä on esityksenä, että tämä tulisi toimeenpanna ennen vuoden 2019 kevättä. Olen aivan samaa mieltä, että tulisi kiirehtiä tämän lain voimaantuloa, että saataisiin tuonne kentälle tämä rahoitusmahdollisuus käyttöön. 

Lisäksi oli erinomainen asia se, että tämä tuli maatilatalouden lisäksi tukemaan myös turkistuotantoa, koska yhtä lailla nämä satovahingot ovat vaikuttaneet sinnekin taloudellisesti heikentävästi. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 316/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.