Senast publicerat 05-06-2021 18:19

Punkt i protokollet PR 153/2018 rd Plenum Tisdag 5.2.2019 kl. 14.04—15.28

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fordonsbesiktningsverksamhet och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 86/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 37/2018 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Tuula Haatainen
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande KoUB 37/2018 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 

Debatt
15.16 
Jani Mäkelä ps :

Arvoisa puhemies! Tämä liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö sisältää sellaisen harvinaislaatuisen seikan, että valiokunta esittää useiden hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämistä. Näin siis yksimielisesti jopa hallituksenkin edustajien toimesta. Tässä on kyse takseista ja taksamittareista, ja näitä muutoksia ei nyt sitten olla viemässä eteenpäin. Tämä toki mahdollisti mietinnön viemisen eteenpäin yksimielisenä. Uskon, että taksamittariasiassa olisi myöskin vastalauseita nähty, jos sitä olisi sellaisenaan lähdetty viemään eteenpäin. 

On tietenkin kannatettavaa, että puolivalmiita lakiesityksiä ei edistetä. Tässä tulee kuitenkin mieleen, olisiko näin ollut viisasta toimia jo alkuperäisenkin taksiuudistuksen suhteen. Kuten nyt tässä näemme, ei siitä taksiuudistuksesta tällaisellakaan puuhastelulla hyvää saada. Entinen järjestelmä ei ollut rikki, sitä lähdettiin korjaamaan, ja nyt sitten saadaan korjata järjestelmää, joka todellakin on rikki. Tämä hallitus tuskin asialle mitään tekee, mutta seuraavalle hallitukselle kyllä ehdottaisin tämän taksiuudistuksen vakavaa mietintää tai jopa sen perumista. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 i proposition RP 86/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 2—4 i proposition RP 86/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.