Punkt i protokollet
PR
153
2018 rd
Plenum
Tisdag 5.2.2019 kl. 14.04—15.28
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—9 i proposition RP 13/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 5.2.2019 15:42