Punkt i protokollet
PR
153
2020 rd
Plenum
Fredag 27.11.2020 kl. 13.00—13.13
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2020. 
Senast publicerat 27-11-2020 13:46