Senast publicerat 06-06-2021 10:52

Punkt i protokollet PR 153/2020 rd Plenum Fredag 27.11.2020 kl. 13.00—13.13

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om indrivning av fordringar

Regeringens propositionRP 191/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 12/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2020.