Punkt i protokollet
PR
153
2020 rd
Plenum
Fredag 27.11.2020 kl. 13.00—13.13
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av renskötsellagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2020. 
Senast publicerat 27-11-2020 15:40