Senast publicerat 06-06-2021 14:40

Punkt i protokollet PR 153/2020 rd Plenum Fredag 27.11.2020 kl. 13.00—13.13

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av renskötsellagen

Regeringens propositionRP 152/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 10/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2020.