Senast publicerat 06-06-2021 14:41

Punkt i protokollet PR 153/2020 rd Plenum Fredag 27.11.2020 kl. 13.00—13.13

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kompletterande lagstiftning om den europeiska gräns- och kustbevakningen

Regeringens propositionRP 141/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 22/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2020.