Senast publicerat 20-01-2023 13:57

Punkt i protokollet PR 153/2022 rd Plenum Fredag 20.1.2023 kl. 12.59—13.31

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen

Regeringens propositionRP 304/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 40/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.1.2023.