Punkt i protokollet
PR
154
2018 rd
Plenum
Onsdag 6.2.2019 kl. 14.00—22.30
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om handel med finansiella instrument samt till vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.2.2019. 
Senast publicerat 6.2.2019 23:12