Senast publicerat 05-06-2021 17:44

Punkt i protokollet PR 154/2018 rd Plenum Onsdag 6.2.2019 kl. 14.00—22.30

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om bestämmande av förvandlingstraff för böter

Regeringens propositionRP 178/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 16/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.2.2019.