Punkt i protokollet
PR
154
2018 rd
Plenum
Onsdag 6.2.2019 kl. 14.00—22.30
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.2.2019. 
Senast publicerat 06-02-2019 23:06