Punkt i protokollet
PR
154
2018 rd
Plenum
Onsdag 6.2.2019 kl. 14.00—22.30
9
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.2.2019. 
Senast publicerat 06-02-2019 23:09