Senast publicerat 06-06-2021 14:07

Punkt i protokollet PR 154/2020 rd Plenum Måndag 30.11.2020 kl. 14.01—18.34

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 223/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 36/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 223/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.