Senast publicerat 06-06-2021 14:07

Punkt i protokollet PR 154/2020 rd Plenum Måndag 30.11.2020 kl. 14.01—18.34

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beskattning av personalemissioner på onoterade aktiebolag

Regeringens propositionRP 73/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 27/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2020.