Punkt i protokollet
PR
154
2020 rd
Plenum
Måndag 30.11.2020 kl. 14.01—18.34
23
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2020. 
Senast publicerat 30-11-2020 20:34