Senast publicerat 24-01-2023 21:27

Punkt i protokollet PR 154/2022 rd Plenum Tisdag 24.1.2023 kl. 14.00—20.48

16. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 90 § i kommunallagen och 95 § i lagen om välfärdsområden

Regeringens propositionRP 256/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 34/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.1.2023.