Senast publicerat 20-03-2023 09:12

Punkt i protokollet PR 154/2022 rd Plenum Tisdag 24.1.2023 kl. 14.00—20.48

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av postlagen

Regeringens propositionRP 58/2022 rd
Utskottets betänkandeKoUB 22/2022 rd
Andra behandlingen
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. — Debatt, ledamot Essayah. 

Debatt
17.08 
Sari Essayah kd :

Kiitoksia, arvoisa puhemies! Tässä yhteydessä haluan vain lyhyesti muistuttaa, miten äärimmäisen tärkeä paikallislehtien lehtituki tai mediatuen nimellä kulkeva niin sanottu jakelutuki on, koska paikallislehdet ovat kyllä niitä luetuimpia lehtiä alueillaan ja ovat myöskin sitten tätä median monimuotoisuutta turvaamassa. Siinä mielessä tietysti on hyvä muistaa, että se syy, miksi nyt sitten tätä mediatukea tarvitaan, lähtee siitä, että tässä laissa lähdetään näitä jakelupäiviä vähentämään. Tämähän tietysti olisi sitten erityisen kova isku, totta kai, näille viisipäiväisille ja seitsemänpäiväisille lehdille, joita tässä jakelutuessa huomioidaankin. Ylipäätänsäkin yli kolme kertaa viikossa ilmestyvät lehdet, mutta juurikin nämä paikallislehdet, jotka ilmestyvät yksi—kaksi kertaa, olisivat jäämässä tämän tuen ulkopuolelle, ja siksi on todella tärkeää, että tässä valiokunnan mietinnössä on tämä voimakas ponsilausuma, joka velvoittaa tätä tukea nyt sitten myöskin näille lehdille tuomaan tulevaisuudessa. 

Tietysti Postin hinnoittelu on ollut aika kovaa. Tässä syksyllä on tapahtunut melko kovia hinnan nostoja, ja tämä yhdessä sen näkymän kanssa, jossa todellakaan nämä paikalliset pienet lehdet eivät enää olisi kuuluneet tämän mediatuen piiriin — eivätkä kuulu, ennen kuin tehdään sitten niitä päätöksiä, joilla tämä saadaan aikaiseksi — on kyllä todellakin paikallislehtien kohdalla synkentänyt tulevaisuudennäkymiä. Siellä on jopa harkittu sitä, joudutaanko lehti kenties jollakin aikavälillä lopettamaan, mutta se olisi äärimmäisen suuri menetys. Toivon, että tosiaankin nyt tämä eduskunnan hyvin selkeä, tiukka valiokunnan lausuma saa sitten sen arvon, mikä sille kuuluu, ja asiaa lähdetään valmistelemaan. — Kiitos. 

Puhemies Matti Vanhanen
:

Edustaja Satonen. 

17.10 
Arto Satonen kok :

Arvoisa puhemies! Tästä asiasta olen täysin samaa mieltä kuin edustaja Essayah ja myöskin samaa mieltä kuin liikenne- ja viestintävaliokunnan enemmistö. Oli todella tärkeä asia, että tämä yksi—kaksi kertaa viikossa ilmestyvien paikallislehtien asia on tässä huomioitu, ja toivotaan nyt, että se myös konkretisoituu. 

Pienillä paikkakunnilla on iso riski, että nämä paikallislehtien toimintaedellytykset loppuvat. Ne ovat hyvin ohuella langalla tälläkin hetkellä. Ne rahamäärät ovat aika pieniä, mitkä siellä pyörivät. Sen jälkeen, jos se paikallislehti sieltä loppuu ja ollaan pelkästään jonkun nettisivuston varassa, se nettisivusto varmaan sinänsä toimii ja siellä on erilaista keskustelua, mutta kukaan ei enää tee toimituksellista aineistoa sinne eikä vastaa siitä, mitä se sisältö siellä on. 

Tämä on todella tärkeä juttu, että nämä paikallislehdet säilyvät, ja mielestäni liikenne- ja viestintävaliokunta on tässä tehnyt hyvää työtä, kun tämä asia on huomioitu. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 58/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.