Senast publicerat 21-03-2023 15:42

Punkt i protokollet PR 154/2022 rd Plenum Tisdag 24.1.2023 kl. 14.00—20.48

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen

Regeringens propositionRP 304/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 40/2022 rd
Första behandlingen
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 40/2022 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. — Allmän debatt, ledamot Mäenpää. 

Debatt
20.25 
Juha Mäenpää ps :

Arvoisa puhemies! Täytyy tunnustaa, etten ole lainkaan tutustunut tähän tupakkalain tämänhetkiseen muutokseen, mutta ihmettelen suuresti sitä, että muissa Euroopan maissa tupakkalain nojalla myydään nuuskaa, jota siellä kutsutaan purutupakaksi. On totta, että ainoastaan Ruotsilla on oikeus myydä nuuskaa, mutta muissa maissa sitä myydään nimikkeellä purutupakka, ja mielestäni se pitäisi aivan ehdottomasti ottaa Suomen lainsäädännössä myyntiin. Sitä kautta Ruotsiin valuvat valmisteverotulot jäisivät Suomeen ja niillä pystyttäisiin hoitamaan niitä ongelmia, joita aiheutuu nuuskan käytöstä. Tämä myös estäisi katukauppaa, ja siten alaikäiset lapset eivät todennäköisesti enää saisi ostettua nuuskaa käyttöönsä niin helposti, jos sitä pitäisi Suomessa ostaa kaupasta. — Kiitoksia. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 304/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.