Punkt i protokollet
PR
155
2018 rd
Plenum
Torsdag 7.2.2019 kl. 16.01—20.03
2.8
Muntlig fråga om EU-finansieringen till jordbruket (Arto Satonen saml)
Muntligt spörsmål
MFT 258/2018 rd
Muntlig frågestund
Andre vice talman Tuula Haatainen
De finns en annan fråga gällande detta tema. Samlingspartiets riksdagsgrupp, ledamot Satonen. 
Debatt
17.01
Arto
Satonen
kok
Arvoisa puhemies! Tämä Karhisen raportti on todellakin merkittävä. Sehän tavoittelee sitä, että maatalouden yrittäjätuloa saadaan nostettua 500 miljoonalla eurolla, mikä on kannattavuuden kannalta täysin välttämätöntä. Suomen on tärkeä onnistua myös EU-neuvotteluissa maatalouden uudistamisessa sekä puolustaessaan maaseudun kehittämisen rahoitusta. Meidän tulee pitää siitä kiinni, että jatkossakin kaikissa jäsenmaissa kannattavan maatalouden harjoittaminen on mahdollista, jotta puhdasta ja laadukasta suomalaista ruokaa voidaan taata suomalaisiin koteihin, ja tietysti se on myös huoltovarmuuskysymys. 
Karhinen nostaa erityisesti esille ne tilat, jotka investoivat ja kehittävät tuotantoaan ja ottavat aidosti yrittäjäriskiä. Miten voimme myös näissä EU-neuvotteluissa ajaa nimenomaan näiden tilojen ja näiden viljelijöiden aseman parantamista? 
17.02
Maa- ja metsätalousministeri
Jari
Leppä
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Keskeistä on se, mikä meillä on yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisen keskiössä, ja sen täytyy olla ruoka. Se, että me tuotamme ruokaa meidän pelloillamme ja meidän kotieläintiloillamme — se on se keskeinen asia. Ja kun se tuote, niin kuin äsken todettiin, on kunnossa — maailman turvallisinta ja puhtainta ruokaa — se ansaitsee sen, että myös näkymä tuotannon suhteen on vakaa, jotta me saamme edustaja Satosen mainitsemia uusia investointeja ja uusia yrittäjiä alalle. 
Rahoituksen osalta hallitus on linjannut selkeästi, että ei onnistu se asetelma, että me vaadimme viljelijöiltämme yhä enemmän, mutta olemme siitä valmiita maksamaan yhä vähemmän. Hallitus on linjannut, että tämän pitää olla tasapainossa vaatimusten ja rahoitusten osalta. Siksi tämä esitetty rahoitusmalli ei Suomelle kelpaa, ja siitä me käymme neuvotteluja ja keskusteluja niin valtiovarainministerin kuin myöskin pääministerin ja maatalousministeriön kesken. 
Frågan slutbehandlad. 
Riksdagen avslutade den muntliga frågestunden. 
Senast publicerat 27-03-2019 16:24