Senast publicerat 06-06-2021 14:07

Punkt i protokollet PR 155/2020 rd Plenum Tisdag 1.12.2020 kl. 14.01—20.04

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 98/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 16/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2020.