Senast publicerat 25-01-2023 17:33

Punkt i protokollet PR 155/2022 rd Plenum Onsdag 25.1.2023 kl. 14.00—15.36

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 90 § i kommunallagen och 95 § i lagen om välfärdsområden

Regeringens propositionRP 256/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 34/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 256/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.