Senast publicerat 25-01-2023 17:42

Punkt i protokollet PR 155/2022 rd Plenum Onsdag 25.1.2023 kl. 14.00—15.36

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s marknadskontrollförordning inom vissa produktsektorer

Regeringens propositionRP 195/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 34/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—5 i proposition RP 195/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.