Senast publicerat 05-06-2021 17:44

Punkt i protokollet PR 156/2018 rd Plenum Fredag 8.2.2019 kl. 13.02—13.11

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare

Regeringens propositionRP 256/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 30/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 256/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.