Senast publicerat 05-06-2021 17:44

Punkt i protokollet PR 156/2018 rd Plenum Fredag 8.2.2019 kl. 13.02—13.11

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice

Regeringens propositionRP 245/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 40/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.2.2019.