Senast publicerat 05-06-2021 19:13

Punkt i protokollet PR 156/2018 rd Plenum Fredag 8.2.2019 kl. 13.02—13.11

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om civil underrättelseinhämtning

Regeringens propositionRP 202/2017 rd
Utskottets betänkandeFvUB 30/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.2.2019.