Punkt i protokollet
PR
156
2018 rd
Plenum
Fredag 8.2.2019 kl. 13.02—13.11
3
Interpellation om läget i äldreomsorgen
Interpellation
Bilaga till protokollet EDK-2019-AK-245279
Förslag om misstroende 6.2.2019
Bilaga 3A
Enda behandling
Talman Paula Risikko
Ärende 3. på dagordningen presenteras för enda behandling. Nu ska riksdagen besluta om Sanna Marins m.fl. interpellation om läget i äldre omsorgen. Debatten om ärendet avslutades i plenum 6.2.2019. 
Under debatten har Sanna Marin understödd av Maria Guzenina framställt ett förslag om misstroende mot statsrådet. Förslaget har delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3A) 
Redogörelsen godkändes. 
Förtroende för statsrådet ”ja”, Sanna Marins förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 99 ja, 88 nej; 12 frånvarande
 
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 30-01-2020 10:18