Senast publicerat 06-06-2021 12:07

Punkt i protokollet PR 156/2020 rd Plenum Onsdag 2.12.2020 kl. 14.00—22.15

18.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 och 149 a § i mervärdesskattelagen

LagmotionLM 69/2020 rdSari Tanus kd m.fl. 
Remissdebatt
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 18 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 

Debatt
21.56 
Päivi Räsänen kd :

Arvoisa herra puhemies! Kun edustaja Tanus on tänään etätöissä, niin kuin moni kansanedustaja, niin hänen puolestaan ja hänen pyytämänään tämän lyhyesti esittelen. 

Tässä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia niin, että pienyritysten tilikauden liikevaihtoon perustuvaa arvonlisäveroa koskevaa alarajaa korotettaisiin tämän hallituksen esittämän 15 000 euron sijasta 20 000 euroon nykyisestä 10 000 eurosta. Tämän tarkoituksena on tukea ja kannustaa yrityksiä ja siten edistää työllisyyttä. 

21.57 
Sari Essayah kd :

Arvoisa puhemies! Tämä lakialoite itse asiassa on jo kertaalleen tuolla valiokunnassa käsitelty, koska todellakin on tarkoitus nostaa tämän hallituksen esityksen 15 000 euron sijaan tätä arvonlisäveron alarajaa sinne 20 000 euroon. Tuossa kun me käsittelimme budjettiin liittyviä lakeja, niin kristillisdemokraatit jättivät samansisältöisen vastalauseen, ja itse asiassa täällä salissa jo tästä asiasta kertaalleen on äänestetty, mutta koska tämä tekniikka menee sillä tavalla, että nämä vaihtoehtobudjettien lakialoitteet käsitellään sitten siinä vaiheessa, kun vaihtoehtobudjetitkin ovat tulleet salissa keskusteluun, niin siinä mielessä tämän aloitteen kohtalon tietenkin jo tiedämme. 

Joka tapauksessa tämä on äärimmäisen tärkeää. Tietenkin tulevaisuudessa pitää pyrkiä EU:n sisällä siihen, että näiden arvonlisäverojen alarajojen yhtenäistäminen on saatava aikaiseksi. Tällä hetkellä erot ovat todella suuria, kymmenientuhansien eurojen suuruisia eroja näitten alarajojen suhteen, ja siinä mielessä tosiaankin tämä lakialoite on tarpeellinen ja vie asioita oikeaan suuntaan. 

Arvoisa puhemies! Seuraavaksi haluaisin myöskin esitellä edustaja Tanuksen ensimmäisenä allekirjoittaman ryhmämme vaihtoehtobudjetin lakialoitteen keliakiakorvauksen palauttamisesta:  

Keliakiakorvaus on siinäkin mielessä kristillisdemokraateille tämmöinen tärkeä asia, koska aikoinaan täällä talossa vaikuttanut oululainen kansanedustaja Marja-Leena Kemppainen oli hän, joka tämän keliakiakorvauksen Suomessa sai aikaiseksi ja täällä eduskunnassa teki sen eteen töitä ja sai enemmistön tuen sille, ja siitäpä johtuen hän taitaa tänäkin päivänä olla Keliakialiiton kunniapuheenjohtaja. 

Tietenkin toivomme, että tämä keliakiakorvaus palautettaisiin, ei pelkästään tämän KD:läisen taustan takia vaan sen takia, että nämä ihmiset tarvitsevat sitä. Aika usein ei muisteta sitä, että keliaakikolle tämä ruokavalio on ainut hoitokeino. Muistelen, että viime hallituskaudella, kun tämä leikattiin pois, oli semmoisia aivan käsittämättömiä puheenvuoroja, kun puhuttiin dieeteistä ja siitä, että ikään kuin tämä olisi joku valinnainen ruokavalio tai jotain vastaavaa, mutta KD siis todellakin haluaisi tämän keliakiakorvauksen olla palauttamassa. 

Sitten esittelisin vielä lakialoitteen opintotukilain 11 ja 11 a §:n muuttamisesta, jossa on siis oppimateriaalilisästä kysymys: Kristillisdemokraatit tätä kautta haluaisivat olla varmistamassa, että kenenkään lapsen tai nuoren opiskelut eivät jää vanhempien kukkarosta kiinni. Siinä mielessä me toivoisimme, että nämä kohdennetut toimenpiteet olisivat tehokkaampia kuin sitten tämä hallituksen oppivelvollisuusiän kategorinen nostaminen. 

Vielä kotitalousvähennyksestä mainitsen sen, että haluaisimme, että tämä hallituksen esittämä leikkaus kotitalousvähennyksiin peruutettaisiin. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

[Debatt om ärendet tilläts i anslutning till ärende 13 på dagordningen.]