Senast publicerat 06-06-2021 11:07

Punkt i protokollet PR 156/2020 rd Plenum Onsdag 2.12.2020 kl. 14.00—22.15

21.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 127 a och 127 b § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 72/2020 rdPeter Östman kd m.fl. 
Remissdebatt
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 21 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 

Debatt
22.03 
Päivi Räsänen kd :

Arvoisa herra puhemies! Tämä lakialoite on edustaja Östmanin ensimmäisenä allekirjoittama. Se on osa vaihtoehtobudjettiamme.  

Esitämme, että kotitalousvähennys palautettaisiin samalle tasolle, jolla se oli vielä vuonna 2019. Tällä aloitteella tavoittelemme sitä, että kotitalouksissa tehtävää työllisyyttä ja työtä kannustettaisiin ja samalla tällä voitaisiin torjua myös harmaata taloutta. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

[Debatt om ärendet tilläts i anslutning till ärende 13 på dagordningen.]