Senast publicerat 06-06-2021 14:01

Punkt i protokollet PR 156/2020 rd Plenum Onsdag 2.12.2020 kl. 14.00—22.15

29.  Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2019

BerättelseB 16/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 32/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2020.