Senast publicerat 06-06-2021 10:58

Punkt i protokollet PR 156/2020 rd Plenum Onsdag 2.12.2020 kl. 14.00—22.15

34.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande

Regeringens propositionRP 188/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 41/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2020.