Punkt i protokollet
PR
156
2020 rd
Plenum
Onsdag 2.12.2020 kl. 14.00
7
Debattinitiativ om Liike Nyt-rörelsens riksdagsgrupps alternativa budget för 2021
Debattinitiativ
Debatt
Ärendet slutbehandlat. 
[Debatt om ärendet tilläts i anslutning till ärende 4 på dagordningen.] 
Senast publicerat 02-12-2020 22:10