Senast publicerat 05-06-2021 17:10

Punkt i protokollet PR 157/2018 rd Plenum Tisdag 12.2.2019 kl. 14.04—18.03

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till utsädeslag och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Regeringens propositionRP 172/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 22/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 172/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.