Senast publicerat 05-06-2021 18:22

Punkt i protokollet PR 157/2018 rd Plenum Tisdag 12.2.2019 kl. 14.04—18.03

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om begränsning av odlingen av genetiskt modifierade organismer

Regeringens propositionRP 114/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 23/2018 rd
Första behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande JsUB 23/2018 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 

Debatt
15.53 
Kari Kulmala sin :

Arvoisa rouva puhemies! Muuntogeenisen organismin viljely edellyttää EU:n laajuista viljelylupaa. Tämä on lähtökohta. Meillä ei ole myöskään tällä hetkellä markkinoilla muuntogeenisiä elintarvikkeita, emmekä niitä mielestäni tarvitse. EU:ssa ei ole yhtään Suomessa viljeltäväksi soveltuvaa taikka kiinnostavaa muuntogeenistä viljelykasvia, joten muuntogeenisten organismien viljelyn ei ole arvioitu lähiaikoina olevan meille edes ajankohtainen kysymys. Muuntogeenistä soijaa meillä kuitenkin on kaikesta tuodusta rehusoijasta hieman yli puolet. Hyvällä omallatunnolla voi kysyä siitäkin: miksi, onko se niin tärkeä tuote? 

Tällä hallituksen esityksellä ehdotetaan nyt säädettäväksi laki, millä säädettäisiin voimaan kansallisia järjestelyjä, joiden avulla muuntogeenisten organismien viljelyn rajoittaminen tai kieltäminen on mahdollista mainitun avoimen käytön direktiivin mukaisesti. Lailla säädettäisiin myös kansallisiin järjestelyihin liittyvästä valvonnasta. Pidän esitystä tärkeänä ja toivon, että se pääsee maaliin saakka. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 i proposition RP 114/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 2 i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.