Senast publicerat 05-06-2021 17:10

Punkt i protokollet PR 157/2018 rd Plenum Tisdag 12.2.2019 kl. 14.04—18.03

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om bekämpning av skogsskador

Regeringens propositionRP 261/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 24/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 261/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.