Punkt i protokollet
PR
157
2020 rd
Plenum
Torsdag 3.12.2020 kl. 16.00—22.05
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om transportservice samt till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
Ärende 12 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande KoUB 18/2020 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 
Debatt
20.28
Merja
Kyllönen
vas
Arvoisa puhemies! Vaikka esityksessä nyt ehdotetaankin tehtäväksi väliaikaisia covid-19-taudin leviämiseen varautumista koskevia muutoksia, niin haluan tässä tilanteessa muistuttaa kollegoita siitä, että meidän koko joukkoliikenne- ja palveluliikenneketju on erittäin hankalassa ja haastavassa tilanteessa ja se ei varmasti myöskään muutu hyvin nopeasti tämän covid-tilanteen helpotettuakaan. Eli VR, HSL, joukkoliikenne laajasti, bussit, taksit, koko kokonaisuusketju, koko kenttä, mikä tähän liittyy, ovat kyllä erittäin vaikeassa tilanteessa. 
Ja myös se, mitä me puhumme kaikki joukkona: niin tämän joukkoliikenteen kuin monenlaisen järjestetyn liikenteen osalta meidän pitäisi pystyä lisäämään kulkutapaosuutta. Tällä hetkellä ollaan todella vaikeassa tilanteessa, että päästäisiin siihen sitten myöskin tämän koronan jälkeisenä aikana, niin että ollaan hereillä, että meillä on yrityksiä ja toimijoita myöskin sen jälkeen, kun koronaepidemia on toivottavasti joskus taakse jäänyttä elämää. — Kiitos. 
20.29
Paula
Risikko
kok
Arvoisa puhemies! Entinen liikenneministeri Kyllönen käytti hyvän puheenvuoron. Varasin oman puheenvuoroni juuri samasta asiasta. 
Elikkä nyt meillä pakkaa olemaan vähän sitä, että tämä korona vie meidän kaikki ajatukset. Olen monesti sitä sanonut, että kun pelissäkin aina on katse pallossa, niin nyt meillä on katse kyllä vain koronapallossa. Meidän pitäisi katsoa, mitä tämä korona saa aikaan ja mikä on ollut se pohjatilanne. Se tilanne on saattanut esimerkiksi kunnissa olla jo tosi vaikea, saati sitten kun on tämä korona. 
Otetaan nyt tämä ”liikenne palveluna”. Sehän on valtavan hieno ajatus, että meillä on liikenne palveluna, koska jokaisen ihmisen perustarpeisiin kuuluu liikkuminen ja kaikilla ei sitä omaa autoa ole. Me tarvitsemme näitä julkisia liikennevälineitä. On tärkeää, että nyt tässä koronatilanteessa otetaan tällaisia väliaikaisia ratkaisuja, totta kai. Mutta meidän pitäisi miettiä, aivan niin kuin edustaja Kyllönen tässä totesi, jo huomista, että nämä meillä todella säilyvät. Nythän on vaarana se, että liikenneyhtiöt ja taksit ja nämä menevät konkurssiin, ja sitten ei niiden ylös nostaminen sieltä kovin helppoa ole. Ja sitten tapahtuu myöskin ihan masentuneisuutta näiden yrittäjien keskuudessa. Tässä koronatilanteessa meidän pitäisi muistaa nyt jokaisen myöskin se, että meidän kannattaa pienyrittäjiä ja yrittäjiä tukea tässä tilanteessa itse kunkin ja ostaa nimenomaan sitä kotimaista, myös kotimaista palvelua. — Kiitos. 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—6 i proposition RP 202/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 10-03-2021 16:58