Senast publicerat 06-06-2021 14:01

Punkt i protokollet PR 157/2020 rd Plenum Torsdag 3.12.2020 kl. 16.00

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande

Regeringens propositionRP 188/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 41/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 188/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.