Punkt i protokollet
PR
157
2020 rd
Plenum
Torsdag 3.12.2020 kl. 16.00—22.05
21
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt stöd för beskogning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
Ärende 21 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. 
Debatt
20.58
Merja
Kyllönen
vas
Arvoisa herra puhemies! En malttanut tässäkään pitää näppejäni erossa tuosta nappulasta, kun oli kyse tästä metsityksen määräaikaisesta tukemisesta. Itse asiassa tässä on kyseessä myöskin merkittävä ilmastoteko, sillä tästä metsityksestä ainakin itse olen puhunut aikaisemmin, mutta tuolla EU-tasolla ihan jo siitä näkökulmasta, että hiilinielua voidaan kasvattaa monella tapaa, ja Suomessa nyt, kun sitä tehdään joutomaiden osalta, se on erittäin viisasta. 
Sanoisin tässä myös sen, että kehitysyhteistyökokonaisuudessa Suomen pitäisi pistää paukkuja sinne metsityksen puolelle ihan jo sen takia, että maaperäeroosiosta ja aavikoitumisestakin päästäisiin sitä kautta vähitellen eroon, mutta nämä nyt ovat tietysti sellaisia asioita, jotka eivät välttämättä tähän aikaan illasta enää kauhean montaa kollegaa kiinnosta, mutta halusin vain mainita nämäkin tässä. — Kiitos. [Mauri Peltokangas: Erinomainen pointti!] 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 150/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 10-03-2021 17:13