Punkt i protokollet
PR
157
2020 rd
Plenum
Torsdag 3.12.2020 kl. 16.00—22.05
27
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2019
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 16/2020 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 03-12-2020 22:46